/Files/images/nova_papka/701886_1623192327.jpg

Гурток "Цікава математика"


/Files/images/serdyuk/IMG-2e3530469ed9b5740325b2d1e5ea502e-V.jpg

/Files/images/0_721d2_96428297_M.gif

/Files/images/serdyuk/IMG-6502ced2cc63b9e6d735a5ed3d569077-V.jpg

/Files/images/0_721d2_96428297_M.gif

/Files/images/serdyuk/IMG-e466a193ad576e4ee2ab0b4e5a6a719e-V.jpg

Гурток «Цікава математика» є додатковою організаційною формою освітнього процесу і має логіко- математичне спрямування.

Важливість навчання дошкільників початкам математики обумовлена цілим рядом причин: початком шкільного навчання з шести років; великою кількістю інформації, що отримується дитиною; підвищенням уваги до комп’ютеризації; бажанням зробити процес навчання інтенсивнішим; прагненням батьків у зв’язку з цим якомога раніше навчити дитину впізнавати цифри, рахувати, розв’язувати задачі. Переслідується головна мета – виростити дітей людьми, що уміють думати, добре орієнтуватися в у всьому, що їх оточує, правильно оцінювати різні ситуації, з якими вони стикаються в житті, ухвалювати самостійні рішення.

Особливістю програми гуртка «Цікава математика» є її спрямованість на створення умов цілеспрямованого розвитку логічного і варіативного мислення, удосконалення всіх пізнавальних процесів на основі математичного матеріалу. В назву гуртка «Цікава математика» вкладено його головне завдання – зацікавити дітей математикою, показати її могутність і красу, навчити любити її.

Метою гуртка «Цікава математика» є формування предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для самореалізації вихованців у швидкозмінному світі.

Для досягнення зазначеної мети передбачається формування:

· цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом;

· вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин;

· інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; уміння навчатися.

Навчально-виховна робота в гуртку спрямована не тільки на логіко-математичний розвиток, а й на формування процесів сприйняття і оволодіння загально-навчальними вміннями і навиками через творчу діяльність, отримання необхідних знань через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього середовища, розвиток уяви, мислення, мов­лення через спеціальні вправи та завдання.

/Files/images/1265814611_808893677.gif

Завдання педагога

Кiлькiсть переглядiв: 653

Коментарi