Витоки трудового виховання в дошкільному віці, коли дитина вперше починає відчувати потребу в самостійній діяльності, заявляючи про свої наміри і проявляючи себе суб'єктом своїх бажань і інтересів. Виховання цієї потреби - одна з центральних завдань трудового виховання дітей. Одним із шляхів формування у дитини прагнення до трудової діяльності є ознайомлення з працею дорослих.

Для того, щоб виховати у дітей шанобливе ставлення до праці, важливо збагачувати їх моральні уявлення про різні види професій дорослих, про роль праці в житті людей, про результати праці, про мотиви, які рухають людьми у праці. Дитина усюди, у дитячому садку, сім'ї, доступному їй суспільному оточенні, стикається з працею дорослих, користується його результатами. Все це має вирішальне значення для виховання в дошкільників ціннісного ставлення до праці дорослих, сприяє зближенню між дітьми і дорослими.

При ознайомленні з працею дорослих (будівельників, хліборобів, тваринників, лікарів тощо) у дітей пробуджується почуття поваги до працьовитості людини, бережливе ставлення до результатів її праці, виникає бажання бути схожими на кращих людей, наслідувати їх в праці і поведінці. Здійснення цих бажань дітей можливо лише при безпосередньому включенні їх у трудову діяльність.

Спостерігаючи за працею дорослих, дитина приходить до розуміння того, що праця є джерелом існування людини, виробником благ, умовою задоволення його потреб.

Якщо дорослі, які оточують дитину, позитивно ставляться до праці, виявляють свою повагу, захоплення працьовитістю, якщо дитина постійно перебуває в атмосфері праці, то незабаром він починає відчувати його необхідність. Праця стає такою самою життєвонеобхідною потребою як потреба в їжі або активності.

Протягом усього дошкільного дитинства здійснюється ознайомлення дітей з різними видами трудової діяльності, з різними професіями. Спочатку дітей знайомлять з працею працівників дитячого садка, потім з працею людей у найближчих установах і підприємствах.

Ознайомлення з працею дорослих дозволяє розширити уявлення дитини про зміст діяльності людини, про суспільну значимість праці, про ставлення до праці. Таким чином, ознайомлення з працею дорослих спрямоване на вирішення інтелектуально-моральних завдань трудового виховання.

Вихователі при ознайомленні дітей з працею дорослих, як правило, користуються наочними способами, поєднуючи їх зі словесними (розповіді, бесіди). Особливе місце серед словесних методів займає використання дитячої художньої літератури.

У формуванні трудової спрямованості дітей важливу роль відіграє читання художніх творів. Своєю емоційністю, образністю, жвавістю дитяча книжка заражає дітей ентузіазмом праці: пробуджує інтерес, повагу до праці, бажання наслідувати героїв літературних творів.

За останні роки наші дитячі письменники створили значну кількість творів про працю. Ці твори допомагають виховувати у дітей інтерес і повагу до праці дорослих, збуджують бажання наслідувати їм.

У дітей формуються уявлення про зміст праці, ставлення людей до праці, про те, як оцінюють оточуючі працю інших людей та ін. Ці засоби доцільно використовувати для виховання моральних почуттів і відносин.

У народних прислів'ях, приказках, казках укладені важливі думки про цінності праці. Авторські твори в залежності від змісту використовуються по-різному. Художнє слово допомагає формувати моральне ставлення до праці, високі ідеали.

Казка активізує уяву дитини, змушує співпереживати, внутрішньо сприяти персонажам, а в результаті цього співпереживання у дитини з'являються не тільки нові знання та уявлення, але і, що найголовніше, нове емоційне ставлення до навколишнього: до людей, предметів і явищ.

Книги, казки, вистави є для дитини невичерпним джерелом розвитку почуттів і фантазії, а в свою чергу розвиток почуттів і фантазії долучає його до духовного багатства, накопиченого людством.

Твори мистецтва змушують хвилюватися, співпереживати персонажам і подіям, і в процесі цього співпереживання створюються певні відносини і моральні оцінки.

Однак і хвилювання, і жаль, і радість дитини повинні бути адресовані саме тим персонажам і тим подіям, які цього варті, а негідні вчинки мають засуджуватися.

Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, але й серцем. І не тільки пізнає, а й відгукується на події і явища навколишнього світу, виражає своє ставлення до добра і зла. У казці черпаються перші уявлення про справедливість і несправедливість.

Картини, що відображають працю людей різних професій, читання художніх творів, перегляд діафільмів - все це виховує у дітей позитивне емоційне відношення до праці.

Виховуючи позитивне емоційне ставлення до праці, ми тим самим виховуємо працьовитість - важливу моральну якість особистості. Але щоб дитина полюбила працю, необхідно постійно ускладнювати її зміст і форму, зробити працю позитивною в оцінці дорослих. Успішно вирішити це завдання можна лише за дружної спільної роботи сім'ї, дитячого садочка, а пізніше і школи.

Кiлькiсть переглядiв: 244

Коментарi