/Files/images/cd81ca5c77d6.png

Аналіз
стану організації життєдіяльності дітейЛиповодолинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Берізка»за 2018 – 2019 навчальний рік

Липоводолинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» розміщений в типовому приміщенні, збудованому в 1971 році.

Режим роботи – п’ятиденний, 10,5 годинний – відповідав запитам батьків.

Дошкільний заклад загального рівня розвитку, україномовний, підпорядкований відділу освіти Липоводолинської РДА, фінансується з бюджету Липоводолинської селищної ради.

Приміщення забезпечене центральним водопостачанням; опалення здійснюється автономною газовою котельнею.

Головним завданням колективу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Берізка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

Відповідно до освітніх запитів населення на базі дошкільного закладу здобували освіту 128 вихованців.

Для задоволення освітніх потреб дітей в 2018 – 2019 навчальному році функціонувало 6 вікових груп:

Група дітей раннього віку №1 - 20 дітей,

група дітей раннього віку №2 - 21 дітей,

група дітей молодшого дошкільного віку – 2 6дітей,

група дітей середнього дошкільного віку - 25 дітей,

група дітей старшого дошкільного віку №1 – 18 дітей,

група дітей старшого дошкільного віку №2 - 18 дітей.

У 2018-2019 н.р. заклад працював за комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2014 року, яка розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та парціальними програми:

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

«Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.).

Групи укомплектовані згідно вимог програми. Групові приміщення складаються з групових кімнат, санвузлів, роздягалень.

Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, у закладі працюють: завідувач, вихователь–методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівники гуртків, вихователі, медичне обслуговування здійснювали сестра медична та сестра медична з дієтичного харчування.

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами з відповідною освітою. Освітньо-виховний процес забезпечували 16 педагогів.

Зокрема: завідувач - Пермякова Т.М., вихователь – методист - Чайковська Р.І., практичний психолог – Гавриленко С.А., інструктор з фізкультури - Цюпка Р.І., музичний керівник – Кіптенко М.В., вихователі: Кукавська Г.І., Наумко О.М., Муравицька Н.А., Проценко С.О., Сердюк О.О., Авраменко Х.А., Ткаченко С.П., Клець Я.О., Троценко Н.І., Івашина І.В., Пасько Ю.В.

- 15 педагогів мають вищу педагогічну освіту,

- 1 педагог має неповну вищу педагогічну освіту.

Згідно штатного розпису працює 21 працівник обслуговуючого персоналу.

Дошкільний навчальний заклад має достатню матеріально-технічну базу, яка у значній мірі утримувались за рахунок батьківської спонсорської допомоги та за кошти місцевого бюджету. За минулий навчальний рік придбано: 1 ноутбук, 1 принтер, 1 швейну машину, 2 пральних машини, іграшки та обладнання для розвивального осередку, посуд, постільну білизну, рушнички, миючі засоби.

Проведено поточні ремонти всіх групових кімнат.

Територія ДНЗ поділена на 5 ігрових майданчики, які на початку літа за ініціативою вихователів та завдяки силам і спонсорським коштам батьків були відремонтовані та поновлені нетрадиційним обладнанням. Все обладнання пофарбоване і відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей. Територія ДНЗ озеленена, квітники і міні – город доглянуті.

Методичний кабінет поповнився художньою та методичною літературою, посібниками, дидактичним матеріалом, розробками занять.

Вся методична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування у них мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту», а також на підвищення професійного рівня педагогів.

Використовувались такі форми роботи з дошкільниками, як ранкова гімнастика, щоденні заняття з фізичної культури, загартування (ходіння по камінцях, каштанах), гімнастика пробудження після денного, щотижневі пішохідні переходи, дні здоров’я, спортивні свята, розваги.

У 2018 – 2019 навчальному році педагогічним колективом було визначено пріорітетний напрямок роботи закладу – фізкультурно- оздоровчий:

«Продовжувати виховати у дітей відповідальне ставлення до свого здоров’я, позитивне ставлення до здорового способу життя, прагнення постійно і неухильно дбати про себе, формувати систему знань про способи оздоровлення та використання їх у повсякденному житті відповідно до програми Едуарда Станіславовича Вільчковського «Будь здоровим, малюк!»

Також спрямовано свою діяльність на розв’язання основних ключових пріоритетних змістових завдань освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі на навчальний рік:

1. Продовжувати роботу по забезпеченню наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти у світлі Концепції «Нова українська школа».

2. Продовжувати роботу по залученню батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників.

3. Організовувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

4. Удосконалювати та розвивати сучасне освітнє середовище дошкільного навчального закладу (предметно-ігрове, природне, соціальне середовище, матеріально-технічні засоби навчання), яке буде сприятливо впливати на формування гармонійно розвиненої особистості та реалізацію індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

5. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

Протягом всього навчального року на базі закладу було продовжено роботу Консультативного пункту «Разом з мамою», де батьки за бажанням могли отримати консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання, де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Матеріали консультацій було викладено на сайті ДНЗ, щоб батьки, які з різних причин не могли відвідувати засідання консультативного центру, змогли ознайомитись з матеріалами вдома. Також завідувач та фахівці підтримували зв’язок з батьками особисто і в телефонному режимі (за необхідності).

У батьківському куточку вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо.

З питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я; пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, в закладі з з 16 жовтня по 19 жовтня 2018 р. та з 22.04.2019 року по 26.04.2019 року було організовано та проведено Тижні безпеки життєдіяльності дитини.

Для проведення Тижня безпеки дитини вихователем-методистом був розроблений план проведення Тижня безпеки дитини.

Відповідно до розробленого плану проведення кожний день тижня проходив під певною рубрикою:

Понеділок, «День здоров’я».

Вівторок, «Вогонь друг або ворог».

Середа, «Безпечні та небезпечні вулиці й дороги» .

Четвер, «Сам вдома».

П’ятниця , «Дитина і природа».

22.04.2019 року о 10.30.год. проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації.

30 травня у Липоводолинському ДНЗ (ясла-садок) «Берізка» пройшов цікавий та корисний захід – День відкритих дверей на тему: «Цікаве в дитсадку життя, щодня тут нові відкриття».

Метою проведення заходу було залучити батьків до освітнього процесу, до активної співпраці з колективом дошкільного закладу і підвищення уваги до потреб своєї дитини, формувати педагогічну свідомість батьків і спрямувати діяльність ДНЗ та батьків на готовність реально впроваджувати гуманно-особистісний підхід до дитини.

Психологічною службою дошкільного закладу, практичним психологом Гавриленко С.А. протягом року згідно річного плану проводилась робота з дітьми і педагогічними працівниками.

Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

Окрім самоосвіти в закладі використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів на базі ЗДО району, вивчення передового педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

На достатньому методичному рівні відбулися педагогічні ради з

використанням різноманітних інноваційних методів роботи з педагогічними кадрами. Слід зазначити, що використання різноманітних форм методів роботи при підготовці до педрад, сприяло реалізації поставлених завдань.

Згідно річного плану, протягом навчального року було проведено семінар-практикум за темою: «Захист прав дитини-дошкільника» (жовтень), семінар-практикум за темою «Щоб зростали діти працьовиті» (листопад), методичну годину: «Дитячі ігри очима дорослих, або навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри» (січень), педагогічну годину: Про підготовку до проведення «Дня відкритих дверей» (березень), а також, 30.01.2019 року на базі нашого садочка проведено районний семінар – практикум вихователів ДНЗ «Значення ігрової діяльності у розвитку дитини дошкільного віку», що сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Співпраця ДНЗ та СШ І-ІІІ ст. велась на належному рівні , відповідно до плану спільної роботи ДНЗ та СШ І-ІІІ ст. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Для реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній. Психологом закладу Гавриленко С.А. проведено тестування на рівень готовності навчання в школі практичним та діагностування сформованості освітніх компетенцій дітей старшого дошкільного віку. Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборів у старших дошкільних групах. А також організувано та проведено відвідування занять з навчання елементів грамоти та логіко-математичного розвитку у групах дітей старшого дошкільного віку вчителями 4-х класів, проаналізувано діяльність вихователів цих груп. Педагогічним колективом закладу проведена робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

У групах дітей старшого дошкільного віку був проведений моніторинг вивчення стану сформованості у дітей п’ятирічного віку готовності до навчання в школі. Вихователі групи разом з практичним психологом спрямовують зусилля на формування у дошкільників шкільної зрілості під час проведення розвиваючих занять, тренінгів, ігор. Практичне вивчення психологічної готовності дитини психологом Болдарєвой І.С. проводиться за допомогою комплексу діагностичних методик. Результати діагностування аналізуються у таблиці, що дає можливість подальшої поглибленої роботи з дітьми.

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у районних методичних заходах:

Педагогічний колектив закладу прийняв участь у районному етапі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладів дошкільної освіти у 2019 році, а також вихователь ДНЗ Муравицька Н.А. прийняла участь у районному етапі обласного фесивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти у 2019 році «Світ дошкілля» та отримала ІІ місце.

В дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:

- «Креативне рукоділля»,

- Чарівний світ паперу,

- «Funny Fnglish»,

- Драматичний гурток «Казкарики»,

- Тістопластика «Жайворонок»,

- «Фітбол гімнастика ».

Організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до плану роботи на оздоровчий період.

Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно орієнтованого розподілу занять та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, освітньо-виховний процес проходив у формі «хвилинок мислення серед природи». У цікавій формі пройшли прогулянки-походи на луки, свята: «День захисту дітей», «У пошуках літа», «Ой, на Івана. Ой, на Купала», «Яблуневий спас» та інш.. День у садочку починався з ранкової гімнастики. Дошкільники приймали сонячні ванни, ходили босоніж по траві, доріжках «здоров’я» (шишки, каштани, сіно, гравій, пісок), приймали контрастні повітряні ванни. Найбільш ефективними і найулюбленішими засобами загартування дітей дошкільного віку стали ігри з водою та піском, плескання у виносних надувних басейнах.

В закладі особлива увага приділялась організації харчування дітей, забезпеченню максимальної різноманітності раціону харчування, включаючи соки, овочі, фрукти. Раціональне складання меню передбачало широке включення до нього страв з найбільш високим та стабільним вмістом вітамінів. Діти отримували всі вітаміни та речовини рослинного і тваринного походження. Всього за літній період в ДНЗ було оздоровлено 101 дошкільника.

Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, на нарадах при завідуючій, фіксувались в наказах по дошкільному закладі.

Харчування в ДНЗ здійснювалося відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Усі продукти харчування що надходили до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ було виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною з дієтичного харчування в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводився аналіз, а вразі потреби – корекція харчування. Завідувачем було затверджено перспективне меню, меню – розкладку. Постійно здійснювався контроль за харчуванням дітей, проводилася санітарно-просвітницька роботу серед батьків, контроль дотримання технологій приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевірялося ведення медичними працівниками ділової документації з питань організації харчування дітей. Окрема увага приділялася контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадали, зокрема, питання щодо: дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі; відповідності об'єму страв, виданих дітям, встановленим нормам; умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі. Для нормального росту та розвитку дітей є забезпечення збалансованого харчування. Показник виконання норм харчування дітей дошкільного закладу за півріччя становить 83,8 %.

Середня вартість харчування становила 12.72 грн.

Комплексне використання традиційних та нетрадиційних форм, видів роботи, поєднання оздоровчих, профілактичних, освітніх заходів, співпраця педагогічних працівників та інструктора з фізкультури з сестрою медичною дали можливість забезпечити належний рівень фізичного розвитку та здоров’я дітей.

Аналіз результатів захворюваності показав, що кількість днів, випадків пропущених по хвороб, у межах 4% захворювань.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем, але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення.

/Files/images/169.gif

Пріорітетні завдання
Липоводолинського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Берізка»
на 2019 – 2020 навчальний рік

Спрямовано свою діяльність на розв’язання основних ключових пріоритетних змістових завдань освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі на навчальний рік:

1. Продовжувати роботу по забезпеченню наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти у світлі Концепції «Нова українська школа».

2. Продовжувати роботу по залученню батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників.

3. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

4. Удосконалювати та розвивати сучасне освітнє середовище дошкільного навчального закладу (предметно-ігрове, природне, соціальне середовище, матеріально-технічні засоби навчання), яке буде сприятливо впливати на формування гармонійно розвиненої особистості та реалізацію індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

5. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

/Files/images/169.gif

Кiлькiсть переглядiв: 580

Коментарi