/Files/images/cd81ca5c77d6.png

Аналіз
стану організації життєдіяльності дітейЛиповодолинського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Берізка»за 2016 – 2017 навчальний рік

Липоводолинський дошкільний навчальний заклад «Берізка» розміщений в типовому приміщенні, збудованому в 1971 році.

Режим роботи – п’ятиденний, 10,5 годинний – відповідав запитам батьків.

Дошкільний заклад загального рівня розвитку, україномовний, підпорядкований відділу освіти Липоводолинської РДА, фінансується з бюджету Липоводолинської селищної ради.

Приміщення забезпечене центральним водопостачанням; опалення здійснюється автономною газовою котельнею.

Головним завданням колективу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Берізка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

Відповідно до освітніх запитів населення на базі дошкільного закладу здобували освіту 119 вихованців.

Для задоволення освітніх потреб дітей в 2016 – 2017 навчальному році функціонувало 5 вікових груп:

І молодша група - 20 дітей,

ІІ молодша група – 23 дітей

Середня група №1 – 23 дітей,

Середня група № 2– 26 дітей,

Старша група – 27 дітей.

У 2016-2017 н.р. заклад працював за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Групи укомплектовані згідно вимог даної програми. Групові приміщення складаються з групових кімнат, санвузлів, роздягалень.

Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, у закладі працюють: завідувач, вихователь–методист, практичний психолог, 2 інструктори з фізкультури, 2 музичних керівники, керівники гуртків, вихователі, медичне обслуговування здійснювали старша медична сестра та медична сестра з дієтичного харчування.

Навчально-виховний процес у закладі у 2016 -2017 н.р. забезпечували 15 педагогів.

Зокрема: завідувач - Пермякова Т.М., вихователь – методист - Чайковська Р.І., практичний психолог – Решетник Ж.В., інструктор з фізкультури - Шевченко С.О., музичні керівники – Кіптенко М.В., Романюк Ю. О., вихователі: Кукавська Г.І., Муравицька Н.А., Сорока О.О., Грицик І.А., Зубко К.О., Наумко О.М., Ткаченко С.П., Троценко Н.І., Нищета Н.І..

- 15 педагогів мають вищу педагогічну освіту/

Дошкільний навчальний заклад має достатню матеріально-технічну базу, яка у значній мірі утримувались за рахунок батьківської та спонсорської допомоги. За минулий навчальний рік придбано: 13 двомісних дитячих столиків, 5 комплектів дитячих столиків «Пелюстка, 15 стільців, комп’ютер, ноутбук, іграшки та обладнання для розвивального осередку, посуд, постільну білизну, рушнички, миючі засоби.

У садочку створені всі умови для повноцінного всебічного розвитку особистості дитини. Групові приміщення частково оновлені новими дитячими меблями: столиками та стільчиками, куточками практичної діяльності, інформаційними стендами, пошито костюми для проведення різноманітних заходів.

Проведено поточні ремонти всіх групових кімнат.

Територія ДНЗ поділена на 5 ігрових майданчики, які на початку літа за ініціативою вихователів та завдяки силам і спонсорським коштам батьків були відремонтовані та поновлені нетрадиційним обладнанням. Все обладнання пофарбоване і відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей. Територія ДНЗ озеленена, квітники і міні – город доглянуті.

Методичний кабінет поповнився художньою та методичною літературою, посібниками, дидактичним матеріалом, розробками занять.

Вся методична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування у них мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту», а також на підвищення професійного рівня педагогів.

Використовувались такі форми роботи з дошкільниками, як ранкова гімнастика, щоденні заняття з фізичної культури, загартування (ходіння по камінцях, каштанах), гімнастика пробудження після денного, щотижневі пішохідні переходи, дні здоров’я, спортивні свята, розваги.

У 2016 – 2017 навчальному році у зв’язку з організацією освітньо – виховного процесу за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та враховуючи необхідність змін в підходах та організації життєдіяльності дітей педагогічним колективом було визначено преорітетний напрямок роботи закладу:

Виховання у дітей відповідального ставлення до свого здоров’я, позитивного ставлення до здорового способу життя, прагнення постійно і неухильно дбати про себе, формування системи знань про способи оздоровлення та використання їх у повсякденному житті відповідно до програми Едуарда Станіславовича Вільчковського «Будь здоровим, малюк!»

Також спрямовано свою діяльність на розв’язання основних ключових пріоритетних змістових завдань освітнього процесу:

1. Продовження роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників.

2. Продовження роботи по впровадженню інновацій в дошкільному закладі.

3. Створення належних умов для максимального охоплення дітей дошкільного віку організованими освітніми впливами і надання їм якісних освітніх послуг.

4. Оптимізація управлінської діяльності, переведення її на рейки партнерства і паритету, довіри педагогічним колективам, самоконтролю і відповідальності за результати, компетентного вивчення стану освітнього процесу і надання дієвої, своєчасної допомоги в подолання труднощів, виправленні недоліків.

5. Формування основ економічного виховання старших дошкільників в умовах сьогодення.

6. Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

7. Посилення уваги до організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців.

8. Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.

9. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.

10. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого – педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в сім’ї продовжував свою роботу Консультативний пункт «Разом з мамою» . Для проведення роботи з батьками задіяні такі фахівці: вихователь – методист, вихователі, практичний психолог, логопед, соціальний педагог, старша медична сестра.

З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільникам з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я; пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків був організований та проведений в закладі Тиждень безпеки життєдіяльності дитини з 15.05.2017 по 19.05.2017 року.

До Тижня безпеки життєдіяльності дитини був розроблений план дій працівників під час виникнення надзвичайної ситуації та план евакуації дітей на випадок надзвичайних ситуацій, проведено навчання працівників закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять, підготовлено та оформлено довідково-інформаційний матеріал.

Під час підготовки та проведення «Тижня безпеки життєдіяльності» проведено ряд заходів: - організовано групові та індивідуальні заняття з дітьми відповідно теми, а саме:

Понеділок - «День здоров’я»,

Вівторок - «Дитина і природа»,

Середа - «Вогонь друг або ворог»,

Четвер - «Безпечні та небезпечні вулиці й дороги»,

П’ятниця - «Сам вдома»;

- організовано виставку дитячих малюнків на тему «Добре здоров’я допоможе прожити цікаве життя»;
- проведено музичні та спортивні розваги: «У гостях у світлофора Моргайка», «Юні рятувальники»;
- оформлені рубрики у батьківських куточках: поради батькам «Що робити при отруєнні», консультація «Як уникнути стресів, травм та неадекватної поведінки дитини», «Дітям про правила дорожнього руху», «Небезпеки в побуті», «Як захистити дитину від потенційної небезпеки».

Вихователі всіх ввікових груп мали змогу проаналізувати знання дітей під час проведення підсумкових, тематичних занять. Також були проведені тематичні заняття, ігри, бесіди, спостереження, читання художньої літератури, розучування віршів. Закріпленню вивченого, перевірці знань і розвитку мислення дітей сприяли екскурсії по вулицях міста та до пожежної частини.

З 03 по 07 жовтня 2016 року в ДНЗ було проведено фестиваль "Гармонія руху", з метою збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, активізації роботи у фізкультурно-оздоровчому напряму за участю вихованців ДНЗ, педагогів, батьків.

Фестиваль «Гармонія руху» проходив у відповідності до плану, який доведено до відома всіх працівників закладу.

При проведенні фестивалю використано різні форми організації дитячої життєдіяльності з активним використанням музики у фізичних вправах, рухливих іграх, танцях тощо, а саме: ігри-естафети, фізкультурні розваги, міні-змагання, фотовиставки, заняття, бесіди та інші .

Кожний день мав свою назву та програму:

- 03.10.2016 - День народної гри «Танцюємо, співаємо, в різні ігри граємо»;

- 04.10.2016 - День сім’ї та спорту «Здорова родина – здорова дитина»;

- 05.10.2016 - День рухливих ігор і вправ з використанням авторського художнього слова;

- 06.10.2016 - День фізкультури та спорту «Гнучкі, сильні та витривалі»;

- 07.10.2016 - День туризму, підведення підсумків.

26 квітня 2017 року в дошкільному закладі проведено День відкритих дверей для батьків, діти яких вперше підуть до садочка. В цей день батьки майбутніх вихованців мали змогу поспілкуватися із спеціалістами та отримати корисні поради про те, як правильно підготувати дитину до садочка, як полегшити процес адаптації дитини до ДНЗ, а також відвідали та познайомилися з різноманітними формами організації життєдіяльності дітей: - перегляд заняття з малювання «Квітуче деревце» з дітьми І мол.гр., яке провела вихователь, Троценко Н.І.,

- перегляд концертної програми у виконанні вихованців закладу, під керівництвом муз. керівників Кіптенко М.В. та Романюк Ю.О.,

- показ костюмів, які шиються в закладі та використовуються для

проведення різних заходів.

Практичним психологом Решетник Ж.В. в 2016-2017 навчальному році проводилась:

- психолого - діагностична робота;

- корекційно - розвивальна робота;

- бесіди та психологічні ігри, спрямовані на створення психологічно стабільного стану дітей;

- консультації з вихователями, батьками дітей у напрямку підвищення їх психологічної культури.

Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;
- підвищення педагогічної культури педагогів;
- вдосконалення педагогічної майстерності;
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. Систему методичної роботи становили як традиційні форми (семінари – практикуми, консультації, відкриті покази освітнього процесу, співбесіди, виставки тощо), так і інтерактивні (тренінги, диспути, дискусії, анкетування, презентації педагогів тощо.

Як результат методичнгої роботи – педагогічний колектив має власні напрацювання:

1. Чайковська Раїса Іванівна, вихователь – методист, працює над поблемним питанням «Залучення учасників навчально – виховного процесу до інтерактивних та нетрадиційних форм роботи».

Працюючи з педагогами, вона зрозуміла, що активізація творчої діяльності педагогів можлива через нетрадиційні, інтерактивкі методи і форми роботи. Процес взаємодії організовує таким чином, щоб практично всі учасники виявляються задіяними в процесі пізнання і обговорення. Кожний учасник вносить свій внесок, має можливість обмінятися знаннями, ідеями, способами діяльності, почути думку колег.

В подальшій роботі планую організовувати інтерактивні форми роботи, щоб кожен педагог став активним, зацікавленим учасником різних форм роботи.

2. Сорока Олена Олександрівна, вихователь, працює над питанням «Застосування мнемотехнічних прийомів в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку».

Це - техніка запам'ятовування. Вона походять від грецького «mnemonikon» (на ім'я давньогрецької богині пам'яті Мнемозіни - матері дев'яти муз) - мистецтво запам'ятовування. Однією з основних проблем вивчення і запам'ятовування матеріалу для дітей є вивчення складних слів, до яких відносяться іноземні слова.

Навчаючи дошкільників англійській мові, вона прийшла до висновку, що традиційні форми роботи не завжди ефективні, тому впродовж багатьох років працювала над впровадженням нових ідей, прийомів викладання англійської мови, які б максимально забезпечили високу результативність у її вивченні.

Практичний досвід та застосування методично-теоретичних напрацювань дозволили зробити висновок, що на початковому етапі навчання доцільно підключати елементи жестової мови як основної семантичної одиниці. Тому й надалі впроваджуватиме нову високоефективну технологію –«Мнемотехніка» яка включає в себе метод асоціативних символів – через імітацію, максимально наближену до реальності.

3. Ткаченко Світлана Петрівна, вихователь, працює над проблемним питанням «Всебічний розвиток дитини шляхом виховання і навчання казкою».

В роботі з дітьми вона намагається реалізувати його за такими розділами: моральний урок, мовна зарядка, розвиток мислення та уяви, виховання добрих почуттів, казка і математика, казка і екологія та казка розвиває руки. В подальшому планує глибше розглянути можливості казок як моделей соціальних дій, адже казка несе в собі тисячолітній досвід людства і в усі часи впливає на розвиток маленької людини.

4. Муравицька Наталія Анатоліївна, вихователь, працює над проблемним питанням «Вдосконалення мовленнєвого розвитку , як засіб виховання і навчання дошкільників раннього віку».

Розвиток мовлення у системі дошкільної освіти завжди посідає чільне місце, що знайшло своє відображення у чинних програмах навчання і виховання дітей. Відповідно до змісту програм, мовлення є засобом і способом реалізації освітніх ліній у всіх сферах життєдіяльності дитини. Отже, розвиток мовлення - один з найважливіших напрямків педагогічної роботи з дітьми .

Організовуючи роботу з дітьми планує розв’ язати низку завдань, що стосуються розвитку розуміння мови:

- закріплювати розуміння слів, що означають імена людей, назви рослин, тварин, предметів та їх властивості, дії людей і тварин, фізичні стани (холодно, жарко, мокро) розміри предметів, їх колір, прислівників, що позначають доступні просторові, часові та кількісні відношення;

- знаходити предмети та іграшки за словесною вказівкою в ситуації ускладненого вибору (іграшковий автобус і літак, великий м'яч і маленький колобок) та предмети, що позначаються близькими за звучанням словами (чашка і чайник, шапка і шарф);

- вправляти розуміти найпростіші причинно-наслідкові зв'язки за допомогою нескладних сюжетних картинок (діти у пісочниці, хлопчик грається з машинкою, дівчинка танцює тощо).

- слухати, сприймати та розуміти звернення дорослого до одного і кількох дітей;

- розуміти розповіді, сюжетні тексти, казки, оповідання, вірші, відповідати на запитання за їх змістом.

3. Троценко Ніна Іванівна, вихователь, працює над проблемним питанням «Дидактичні ігри як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку».

У розвитку дитини і колективу дітей велика роль відводиться грі. Вихователем була виготовлена картотека дидактичних ігор. Дидактичні ігри застосовувала на заняттях, під час прогулянок, режимних моментів. Через гру діти стали активнішими, більш самостійними.

Наступним кроком її роботи буде залучення в навчально-виховний процес більш складних дидактичних ігор для подальшого підвищення пізнавальної активності, розширення досвіду пізнання дитиною навколишнього світу, розвитку пізнавальних процесів та здібностей.

4. Кіптенко Марина Володимирівна, музичний керівник, працює над проблемним питанням «Розвиток музично – рухової творчості дошкільників».

Музичні рухи - це найбільш продуктивний вид діяльності щодо формування у дошкільників музичної творчості та творчих якостей особистості. Насамперед звертає увагу дітей на те, що починати рухатися потрібно з початком звучання музики, а завершувати з її припиненням; навчати виразно виконувати рухи. Після того, як діти засвоїли рухи танцю, його зміст, вони діють самостійно. У процесі формування музично – рухових здібностей дошкільників розвиваються їх творча уява , власні таночки. Для цього вона використовую не тільки хореографічні рухи, а й «мову жестів, почуттів», міміку. Діти проявляють свою креативність у бажанні придумати щось своє і показати свою імпровізацію перед аудиторією.

Музично – ритмічні рухи допомагають дитині навчитися володіти своїм тілом, координувати рухи, навчають орієнтуватися у просторі, зміцнюють основні види рухів, сприяють освоєнню елементів танцю.

5. Проценко Світлана Олексіївна, інструктор з фізкультури, працює над проблемою з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк» за програмою Е. С. Вільчковського.

Інструктором була створена творча група з формування основ здорового способу життя. Впровадження у педагогічний процес дошкільного навчального закладу даної творчої групи відповідало її оздоровчій концепції та сприяло посиленню роботи із залученням дітей до основ здорового способу життя. Я працюю над тим, щоб розвивати у дошкільнят фізичне «Я» ( власне тіло та його функціонування, живлення, загартування, гігієна, здоров’я і хвороба, безпека); виховання у дітей відповідального ставлення до свого здоров’я, прагнення постійно й неухильно дбати про себе, виховання позитивного ставлення до здорового способу життя; формувати системи знань про способи оздоровлення та використання їх у повсякденному житті. Все це вона планує втілювати в процесі спеціальних занять.

6. Зубко Катерина Олександрівна, вихователь, працює над проблемним питанням «Формування у дітей національної свідомості, гідності, шляхом залучення до українського народознавства».

Це питання є актуальним і тому виховання патріотизму у дітей потрібно починати з дошкільного віку. В роботі з дітьми намагається ввесь навчально – виховний процес будувати на українській мові, зацікавити дітей українськими народними звичаями, традиціями. Цей період дошкільного дитинства є найсприятливішим для формування першооснов національної свідомості.

Надалі планує працювати над цим питанням. На сьогоднішній день постало питання виховання громадянина-патріота відданого своїй країні, пробудити в дитячих серцях любов до рідної країни.

7. Кукавська Галина Іванівна, вихователь, працює над проблемним питанням «Формування навичок безпечної поведінку дошкільників».

Вона обрала таке проблемне питання, тому що найголовніше для кожної людини це її життя. Ми дорослі, як ніхто розуміємо важливість бережного відношення до себе самого та свого здоров’я. Саме тому маємо донести до свідомості маленьких людей берегти його змалку, як зіницю ока.

Дотримуватися режиму дня, правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, бережливо відноситися до себе. Тому в повсякденних різноманітних формах роботи (бесідах, іграх, забавах) ми формуємо відповідальне ставлення до власної безпеки в різних життєвих ситуаціях.

Опрацьовуючи дане питання у вихователявиникали труднощі у практичній частині, діти залюбки грають, виконують завдання, дотримуються правил під час гри, але все таки через неуважність потрапляють у небезпечні ситуації, тому й надалі працюватиме над своїм проблемним питанням проводячи ігри, вправи, бесіди, пояснення, розглядання ілюстрацій, спостереження, досліди, тренінги для формування безпечної поведінки у дітей накопичуючи матеріал саме з раннього віку, адже коли вона працювала на старшій групі велику увагу приділяла завданням, які відповідали віковим особливостям вихованців старшого дошкільного віку на даний час підбиратиме матеріал, який відповідатиме дітям 2-3 років.

8. Нищета Наталія Іванівна, вихователь, працює над питанням «Формування логіко-математичної компетентності у дошкільників».

Її зацікавила проблема, як забезпечити математичний розвиток дітей 3-6 років, що відповідає сучасним вимогам.

Мета роботи – виявлення особливостей математичного розвитку дітей дошкільного віку у світі сучасних вимог.

В своїй роботі використовує вправи з паличками Кюізенера, ігри та вправи з блоками ,система дидактичних ігор, заняття.

Планує в подальшому розвивати і підтримувати допитливість, життєву компетентність дітей, вміння висловлювати, відстоювати власну точку зору. Вчити знаходити різні можливості, варіанти розв’язання інтелектуального завдання, аргументувати свою відповідь.

9. Решетник Жанна Володимирівна, практичний психолог, працюю над проблемним питанням «Збереження та зміцнення психічного здоров`я учасників навчально-виховного процесу».

Основними видами діяльності психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та психокорекція. Психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Здійснюючи роботу, планує реалізувати такі завдання:

1. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

2. Підвищення рівня психологічної компетентності та психологічної культури педагогічних працівників, батьків.

3. Здійснювати супровід за адаптацією новоприбулих дітей до умов ДНЗ.

4. Забезпечувати психологічний супровід підготовки дітей до навчання у школі, формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності дошкільників, рівня самостійності та самоконтролю.

5. Розвиток психічних пізнавальних процесів у всіх вікових групах.

6. Продовжувати роботу, щодо профілактики та подолання професійного вигорання педагогів дошкільного закладу.

7. Активізувати роботу по урізноманітненню форм взаємодії з батьками.

В організації психологічної роботи у дошкільному закладі їй вдається здійснювати психологічний супровід новоприбулих дітей, формування та визначення психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, профілактика емоційного вигорання педагогів. У майбутньому планує працювати над розвитком педагогічної майстерності, розкриттям творчого потенціалу педагогів, підвищити рівень взаємодії з батьками.

10.Наумко Ольга Миколаївна, вихователь, працює над проблемним питанням «Пізнаємо світ пальчиками».

У дошкільному віці основний вид діяльності — це гра. Дитина накопичує свій досвід саме в грі. Ігри з пальчиками є не тільки стимулом для розвитку мови і дрібної моторики, а й одним з варіантів радісного спілкування. Ці ігри емоційні і захоплюючі, сприяють не тільки розвитку мовлення, але й творчої діяльності дітей.

В подальшому планує проводити роботу з дітьми з даного питання, адже ході проведення пальчикових ігор діти активізують моторику рук, виробляють спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на певному виді діяльності.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу.

Педагогічні ради у закладі проходили в нетрадиційній інтерактивній формі роботи з педагогічними працівниками. На обговорення виносилися питання освітньо — виховної діяльності:

- Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні завдання педагогічного колективу на 2016 – 2017 навчальний рік;

- «Фізичний розвиток та зміцнення здоров’я вихованців за програмою Е.С. Вільчковського»;

- «Формування основ економічного виховання старших дошкільників в умовах сьогодення»;

- Підсумки роботи дошкільного закладу за 2016 – 2017 навчальний рік.

06 грудня 2016 року на базі нашого садочка проведено районне методоб’єднання вихователів та інструкторів з фізкультури на тему: «Медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку».

23 лютого 2017 року проведено семінар за участю вихователів ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» на тему: «Мовленнєвий розвиток дошкільників, як складова готовності до шкільного життя».

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами контрольних занять по різних розділах Програми «Я у Світі», проведення тестувань на рівень готовності навчання в школі практичним психологом закладу Решетник Ж.В. та практичним психологом школи Запорожець В.В. та проведено моніторинг якості освіти дітей старшої групи за кваліметричною моделлю. . А також організувано зустріч з учителями 4-х класів за круглим столом по темі «Наступність: дошкільний заклад — початкова школа. Готовність старших дошкільників до школи».

Одним з основних завдань методичної служби є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи як: систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога педагогу у визначенні різних позицій (сильних та слабких) з метою подолання труднощів.

Найбільш ефективними формами підвищення фахової майстерності вважаємо самоосвіту, навчання на курсах підвищення кваліфікації, колективні перегляди занять і окремих форм роботи.

В 2016-2017 навчальному році відповідно до графіків відвідування занять всіма педагогами закладу були проведені відкриті заняття для адміністрації ДНЗ та взаємовідвідування педагогічними працівниками занять. В цьому році кожен педагог показав по 4 показових занять.

Одним із видів підвищення кваліфікації педагогів є конкурси фахової майстерності, завдання яких - виявлення і пропаганда кращого педагогічного досвіду, популяризація педагогічних здобутків, підтримка творчої педагогічної діяльності, підвищення майстерності педагогів. Вихователь та керівник гуртка «Англійська для наймолодших» Сорока О.О. прийняла участь в обласній виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у 2017 році та стала переможцем районного етапу, а також Лауреатом обласного етапу.

Аналіз структури методичної роботи засвідчує адекватність форм та методів сучасним цілям і змісту роботи з педагогами, доцільність співвідношення інформаційних та інноваційних форм навчання, передбачає зростання майстерності педагогів та сприяння підвищенню якості дошкільної освіти, визначається на основі врахування педагогічної компетентності педагогічних працівників.

В дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Педагоги створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: драматичний гурток «Казкарики», хореографічний «Промінчики», «Англійська для наймолодших», «Креативне рукоділля», малювання «Весела палітра».

В групах закладу багато нового ігрового матеріалу, постійно змінюється імідж групових кімнат, що сприяє формуванню необхідної життєвої компетенції дошкільників. Постійно ведеться робота по удосконаленню розвивального середовища.

Велика увага приділялася оздоровленню дітей улітку. Протягом оздоровчого періоду колектив працював над такими основними завданнями:
1. Усвідомлення дошкільниками ролі фізичних вправ у розвитку та зміцненні

організму, удосконалення основних рухових якостей вихованців під час ходьби, бігу, стрибків, лазіння, з метою профілактики зниження в дітей зору, слуху, порушення постави.

2. Оздоровлення дошкільників завдяки важливим чинникам – сонцю, повітрю і воді на основі систематичних оздоровчих процедур, використання спортивних вправ та ігор з елементами спорту.
3. Підвищена увага до повноцінності та збалансованості харчування, забезпечення в необхідній кількості фруктами, соками та молочною продукцією.

4. Використання різноманітних ефективних форм роботи із сім’єю.

Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно орієнтованого розподілу занять та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, навчально-виховний процес проходив у формі «хвилинок мислення серед природи». У цікавій формі пройшли прогулянки-походи на луки, свята: «День захисту дітей», «Свято мильних бульбашок», «Як на Івана та на Купала», «Яблуневий спас» та інш.. День у садочку починався з ранкової гімнастики. Дошкільники приймали сонячні ванни, ходили босоніж по траві, доріжках «здоров’я» (шишки, каштани, сіно, гравій, пісок), приймали контрастні повітряні ванни. Найбільш ефективними і найулюбленішими засобами загартування дітей дошкільного віку стали ігри з водою та піском, плескання у виносних надувних басейнах. Велику користь дитячому здоров’ю приносять заняття з фізичної культури на свіжому повітрі з використанням різноманітного спортивного обладнання та інвентаря.
В закладі особлива увага приділялась організації харчування дітей, забезпеченню максимальної різноманітності раціону харчування, включаючи соки, овочі, фрукти. Раціональне складання меню передбачало широке включення до нього страв з найбільш високим та стабільним вмістом вітамінів. Діти отримували всі вітаміни та речовини рослинного і тваринного походження. Всього за літній період в ДНЗ було оздоровлено 92 дошкільника.

Дошкільний заклад створює всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців щодо їх виховання та навчання. Батьки є повноправними учасниками навчально-виховного процесу в ДНЗ. Педагогічним колективом проводиться диференційована робота з батьками.

Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу групи та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як батьківські збори різної тематики, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити те, які форми роботи, новітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини. Такі заходи не тільки посилили активність батьків у навчально-виховному процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність у навчанні та вихованні їхніх дітей.

У пошуках конструктивних форм співпраці з сім’єю впроваджувались нетрадиційні форми проведення батьківських зборів, основою яких було живе спілкування, обмін досвідом, знаходження спільних методів та прийомів виховного впливу на дитину.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всього закладу. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Радимо прочитати», «Великі права маленької дитини», «Куточок психолога», «Корисно знати», «Я малюю світ», «Чарівний пензлик», «Для мам і тат», «Букет порад від психолога», «Наше сьогодення».

Комплексне використання традиційних та нетрадиційних форм, видів роботи, поєднання оздоровчих, профілактичних, освітніх заходів, співпраця педагогічних працівників та інструктора з фізкультури з медичною сестрою дали можливість забезпечити належний рівень фізичного розвитку та здоров’я дітей.

Аналіз результатів захворюваності показав, що кількість днів, випадків пропущених по хвороб, у межах 7% захворювань, для нормального росту та розвитку дітей є забезпечення збалансованого харчування. Показник виконання норм харчування дітей дошкільного закладу за півріччя становить 84%.

Середня вартість харчування становила 10.84 грн.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища групових приміщень, ремонт коридора на 1 повернсі, але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення.

/Files/images/169.gif

Пріорітетні завдання
Липоводолинського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Берізка»
на 2017 – 2018 навчальний рік

Спрямовано свою діяльність на розв’язання основних ключових пріоритетних змістових завдань освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі на навчальний рік:

1. Створити належні умови для отримання дітьми дошкільної освіти.

2. Забезпечити дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи.

3. Реалізувати принципи демократизації, гуманізаціїта індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ).

4. Продовжувати роботу з організації сучасного освітнього середовища ДНЗ, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості.

5. Продовжувати роботу роботу з реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

6. Продовжувати роботу по забезпеченню наступності в контексті підготовки дитини до вимог нової сучасної школи.

/Files/images/169.gif

Кiлькiсть переглядiв: 182

Коментарi