ЛИПОВОДОЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА – САДОК) «БЕРІЗКА»

НАКАЗ 21.09.2019

смт Липова Долина № 71-ОД

Про роботу консультативного

пункту для батьків або осіб, які їх

замінюють і дітей, які виховуються

в умовах сім’ї «Разом з мамою»

Відповідно до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 29.07.2011 року № 257 « Про створення консультативних центрів для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї»та зметою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого - педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуютьсяв умовах сім'ї

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу консультативного пункту «Разом з мамою», впроваджуючи сучасні форми роботи з батьками та громадськістю.

2. Затвердити склад консультативного пункту зі змінами (додаток 1).

3. Керівнику центру Наумко О.М.:

3.1. Розробити план роботи консультативного пункту на 2019-2020 навчальний рік.

3.2. Затвердити графік роботи спеціалістів пункту.

3.3. В роботі консультативного пункту керуватися Примірним положенням про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вихователя-методиста Чайковську Р.І.

Завідувач ДНЗ Т.М. Пермякова

Додаток 1

до наказу ДНЗ

від 21.09.2019 № 71-ОД

Склад

консультативного пункту для батьків або осіб,

які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

«Разом з мамою»

Керівник пункту - Наумко Ольга Миколаївна, вихователь.

Спеціалісти пункту - Чайковська Раїса Іванівна, вихователь-методист;

Гавриленко Світлана Анатоліївна, практичний

психолог;

Троценко Ніна Іванівна, вихователь;

Івашина Ірина Віталіївна, вихователь;

Муравицька Наталія Анатоліївна, вихователь;

Кукавська Галина Іванівна, вихователь;

Клець Яна Олександрівна, вихователь;

Сердюк Олена Олександрівна, вихователь;

Авраменко Христина Анатоліївна, вихователь;

Ткаченко Світлана Петрівна, вихователь;

Проценко Світлана Олексіївна, вихователь;

Яременко Катерина Володимирівна, музичний керівник;

Пасько Юлія Василівна, вихователь

Залізняк Оксана Вікторівна, старша медична сестра.

Вихователь-методист Р.І. Чайковська

Додаток 2

до наказу ДНЗ

від 21.09.2019 № 71-ОД

Положення

про консультативний центр

для батьків або осіб, які їх замінюють

і дітей, які виховуються в умовах сім'ї

1. Загальні положення

1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюю і ь і дітей, які виховуються в умовах сім'ї (далі — Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України. Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Примірним положенням.

1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 1 року до 3 років, які виховуються в умовах сім'ї.

1.4. Консультативний центр - це одна з форм надання допомоги сім'ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1.Мета створення Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї.

2.2. Головні завдання Консультативного центру:

надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім'ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурнихпотреб;

- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї:

- забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

1. Організація діяльності Консультативного центру

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру: організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчальною закладу.

3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну. допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуютьсяв умовах сім'ї;

- вікових, психофізіологічних особливості дітей:

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї:

- організації ігрової діяльності;

- організації харчування дітей вдома:

- створення умов для за загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупамита індивідуально.

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, логопеда, медичного працівника та інших фахівців.

3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі яких організовано його діяльність.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

- журнал реєстрації звернень;

- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником методичного кабінету відділу освіти або керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр; аналіз роботи за рік.

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром

здійснюється керівником навчального закладу, на базі якого організовано його діяльність.

Вихователь-методист Р.І. Чайковська

/Files/images/1369351182_soln.jpg

Графік роботи

Дні тижня

Час

Середа

15.00- 16.00

П’ятниця

15.00- 16.00

План роботи
консультативного центру "Разом з Мамою"
на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п Теми консультацій Термін Відповідальний
1. Організувати зустріч-знайомство з батьками та запропонувати їм допомогу (педагогічну, психологічну). Вересень Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог
2. Проведення екскурсії: «Знайомтесь, це наш садочок, рідний куточок». Вересень Завідувач, вихователь-методист
3. Дитячий садок перший навчальний заклад для малюка Вересень Вихователь
4. Організація режимних моментів батьками вдома. Вересень Старша медична сестра Залізняк О.В.
5. Зміст організацій й методики співпраці ДНЗ та батьків Жовтень Завідувач Пермякова Т.М.
6. Дошкільник напередодні шкільного життя . Жовтень Вихователь
7. Бесіда за круглим столом: «Що цікавого пізнають діти в дошкільному закладі». Жовтень Вихователь-методист Чайковська Р.І.
8. Роль матері та батька у вихованні дитини. Жовтень Вихователь
9. Компоненти харчування. Харчові джерела вітамінів та мінеральних речовин. Жовтень Медична сестра з дієтичного харчування Білоцерківська В.І.
10. Адаптація дітей раннього віку до перебування у дошкільному закладі. Жовтень Практичний психолог Решетник Ж.В.
11. Як подолати батьківські страхи перед дошкільним закладом Листопад Вихователь
12. Батькам про значення дрібної моторики руки Листопад Вихователь
13. Санітарно-гігієнічний режимта дотримання розпорядку дня батьками вдома. Листопад Старша медична сестра Залізняк О.В.
14. Ігрова діяльність. Поради батькам. Листопад Вихователь
15. Здоровий спосіб життя Листопад Інструктор з фізкультури
16. Особливості харчування дітей раннього віку. Листопад Медична сестра з дієтичного харчування Білоцерківська В.І.
17. Пізнавальний розвиток. Поради батькам. Листопад Вихователь
18. Психологічне благополуччя дитини в сім’ї Грудень Практичний психолог Решетник Ж.В.
19. Загартовуючи фактори дитячого організму. Грудень Старша медична сестра Залізняк О.В.
20. Розпорядок дня. Для чого він потрібен? Грудень Вихователь
21. Круглий стіл: Виховання любов’ю. Грудень Вихователь-методист Чайковська Р.І.
22. Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності. Грудень Музичний керівник
23. Формування навичок безпечної поведінки у дітей. Грудень Вихователь
24. Значення гри у всебічному розвитку дитини. Січень Практичний психолог Гавриленко С.А.
25. Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей. Січень Логопед Свіржевська І.Г.
26. Як зміцнити зуби і які продукти потрібно вживати. Січень Медична сестра з дієтичного харчування Білоцерківська В.І.
27. Організація ігрової діяльності. Січень Вихователь
28. Круглий стіл: Вплив ЗМІ на розвиток дитини. Січень Вихователь-методист Чайковська Р.І.
29. Повноцінний сон – важливий елемент організації життєдіяльності. Січень Вихователь
30. Музика – велика сила. Лютий Музичний керівник
31. Всебічне виховання дитини в сім’ї. Батьківський авторитет. Лютий Вихователь
32. Створення умов для загартування і оздоровлення. Лютий Вихователь
33. Готуємо руку дитини до письма. Лютий Вихователь
34. Розвиток пізнавального потенціалу дитини дошкільного віку. Лютий Практичний психолог Решетник Ж.В.
35. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактика. Лютий Старша медична сестра Залізняк О.В.
36. Розвиток логічного мислення. Березень Вихователь
37. Звукова культура мовлення. Березень Вихователь
38. Логіко-математичний розвиток дошкільнят. Березень Вихователь
39. Правила організації харчування дитини вдома. Березень Медична сестра з дієтичного харчування Білоцерківська В.І.
40. Значення колискових пісень у розвитку дитини. Березень Практичний психолог Решетник Ж.В.
41. Роль батьків у підготовці дитини до школи. Квітень Вихователь
42. Традиції трудового виховання у сім’ї. Квітень Вихователь
43. Як виховати самостійність у дітей. Квітень Вихователь
44. Любов до книги плекаємо змалку. Квітень Вихователь
45. Логічні ігри та вправи. Травень Вихователь
46. Прищеплювання культурно-гігієнічних навичок у дітей. Травень Старша медична сестра Залізняк О.В.
47. Індивідуальні рекомендації за запитом батьків. Травень Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог,старша медична сестра, медична сестра, вихователі.
48. Круглий стіл: Родинне та суспільне виховання (підсумки роботи консультативного центру). Травень Вихователь-методист Чайковська Р.І.

Кiлькiсть переглядiв: 1295

Коментарi