Серед існуючої у педагогічній практиці системи методів діагностування сформованості освітніх компетенцій, педагоги Липоводолинського закладу дошкільної освіти «Берізка» надали перевагу дидактичним іграм, вправам, бесідам, розмовам з дитиною, розгляданню картинок та ілюстрацій. Зазначені методи активно використовуються в освітньому процесі, знайомі дітям, відповідають психо-фізичним та віковим особливостям, тому їх застосування як діагностичного матеріалу відбувається природно. Процедура діагностичного дослідження за такими методиками не порушує освітній процес та регламент життєдіяльності дітей, відбувається у звичайній для дітей обстановці, в атмосфері довіри та доброзичливого ставлення до дитини.

Діагностичний матеріал розподілено за сьома освітніми лініями (відповідно до програмних вимог). До кожного виду завдань розроблені критерії оцінювання виконаного дитиною завдання, що здійснюються за рівнями та визначаються у балах.

Так, з 18.03.2019 р. по 29.03.2019 року в групах дітей старшого дошкільного віку №1 та №2 проведено діагностування сформованості освітніх компетенцій.

Для зручності обробки результати діагностування заносилися до «Картки вивчення сформованості основних компетенцій» за відповідною освітньою лінією. Користуючись системою балів педагоги визначили загальний бал групи (дає підстави оцінити діяльність педагога за даним напрямом) та середній показник дитини (дає підстави оцінити рівень сформованості компетенції дитини).

Були отримані такі результати:

У групі дітей старшого дошкільного віку №1:

- 11 дітей мають високий рівень сформованості освітніх компетенцій;

- 4 дитини мають достатній рівень сформованості освітніх компетенцій;

У групі дітей старшого дошкільного віку №2:

- 11 дітей мають високий рівень сформованості освітніх компетенцій;

- 2 дитини мають достатній рівень сформованості освітніх компетенцій.

Одержані результати досягнень дітей дають змогу зорієнтувати педагогів у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації освітнього процесу. Педагоги, що працюють із старшими дошкільнятами, використовують результати діагностування для складання програм корекційної роботи з дітьми, що засвідчили низький рівень досягнень.

Оскільки, діагностування дітей старшого дошкільного віку відбувається у дошкільному навчальному закладі у березні та триває не більше двох тижнів, адміністрація та педагоги мають час для прийняття управлінських рішень, щодо цілеспрямованої підготовки кожної дитини до школи.

Проведення діагностування сформованості освітніх компетенцій дитини засвідчує, що результати діагностування дозволяють нам, педагогам,оцінити стан освітньої діяльності, виявити проблеми у особистісному розвитку дітей, визначити стратегію освітньої діяльності, ефективно розподілити ресурси закладу, підвищити його соціальний статус.

Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi